​V minulom roku si spoločnosť Remarkplast Slovakia s.r.o. pripomenula 15. výročie založenia spoločnosti. Pri tejto významnej udalosti sme oslovili našu milú pracovníčku „tetu Maňu“.