Menu
sk

O nás

Remarkplast GROUP a.s. je spoločnosť holdingového typu. Z tejto formy vychádza vnútroorganizačné riešenie produktových a marketingových aktivít jednotlivých spoločností a tiež užšie zameranie na dosiahnutie strategických záujmov, pričom sa kladie dôraz na zvyšovanie efektívnosti všetkých interných procesov.

Obchodné aktivity spoločnosti Remarkplast GROUP a.s. sú zastúpené obchodnou spoločnosťou Remarkplast compounding a.s. s organizačnou zložkou na Slovensku, výrobné aktivity sú zastúpené spoločnosťami Remarkplast s.r.o. a Remarkplast Slovakia s.r.o.

Hlavným poslaním je dlhodobý rozvoj týchto spoločností a vytváranie spoločných väzieb v poskytovaní komplexných produktových riešení pre rôzne typy priemyslu. Výrobky a služby spoločností začlenených v holdingu sú vyhľadávané zákazníkmi z celého sveta, najmä v automobilovom, strojárskom, elektronickom a spotrebnom priemysle.

 Certifikované laboratórium 

Testpolymer EU s.r.o. je nezávislé akreditované skúšobné laboratórium č. 1595, akreditované ČIA podľa ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Úzko sa zameriava na oblasti mechanických, tepelných a iných vlastností polymérov. Zákazníkom poskytuje komplexné riešenia podľa ich požiadaviek na špičkovej úrovni.

Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v obore si stojí za kvalitou prezentovaných výsledkov, ktoré dodáva tuzemským i zahraničným zákazníkom.

Testpolymer