Kompaundácia a regranulácia

Výkup a recyklácia plastov

Od primárneho materiálu po 100% recyklát

Našim zákazníkom dávame možnosť výberu. V našom portfóliu nájdete produkty od kompaundov až po 100% recykláty, ktoré sú v súlade s najvyššou mierou udržateľnosti.

Podľa tohto kľúča delíme naše produkty na 3 základné rady.

Kompaund

Plnohodnotná alternatíva pre dlhodobo zavedené kompaundy alebo granuláty.

PRIMÁRNY MATERIÁL + ADITÍVA

Re-kompaund

Kombinácia primárnych materiálov a vysoko kvalitných recyklátov.

PRIMÁRNY MATERIÁL + RECYKLÁT + ADITÍVA

Regranulát

Recyklát v homogenizovaných šaržiach s certifikátom kvality.

100% RECYKLÁT

Vývoj materiálov

Výskum a vývoj sú jedny z našich kľúčových aktivít. Inovatívne prístupy uplatňujeme nielen pri neustálom vývoji optimalizovaných polymérnych materiálov. Veľký dôraz kladieme aj na recyklované materiály a možnosti uplatnenia recyklátov v priemyselnej praxi.

Vďaka tomu získava spojenie inovácie a udržateľnosti úplne iný rozmer.

Akreditované laboratórium

Úzko spolupracujeme s Testpolymér EU s.r.o., nezávislým skúšobným laboratóriom č. 1595, akreditovaným ČIA podľa ČSN EN ISO/IEC17025:2005. Vďaka svojim dlhodobým skúsenostiam a profesionálnemu rozvoju svojich zamestnancov disponuje Testpolymer EU s.r.o. jednou z najvyšších úrovní technickej spôsobilosti na trhu.