Budúcnosť je v recyklácii

Remarkplast HOLDING je zoskupením spoločností zaoberajúcich sa výrobou, vývojom a predajom termoplastov vo forme kompaundov, re-kompaundov a regranulátov.

Už takmer 30 rokov sme lídrami v tomto odbore na území Českej republiky a Slovenska. Spolupracujeme s významnými výrobcami technických výliskov v automobilovom, elektrotechnickom, strojárenskom a spotrebnom priemysle.

Moderné technológie, dvojšnekové extrudery, nezávislé akreditované laboratórium Testpolymer EU s.r.o. a mnohoročné skúsenosti nám umožňujú dodávať zákazníkom kvalitné riešenia na mieru.

Zoskupenie spoločností Remarkplast Holding 

Remarkplast HOLDING predstavuje spoločné obchodné označenie výrobkov a služieb nasledujúcich spoločností: Remarkplast s.r.o.; Remarkplast compounding a.s.; Remarkplast Services s.r.o.; Remarkplast Property s.r.o.; Remarkplast Slovakia, s.r.o.; Remarkplast compounding, s.r.o.

Remarkplast HOLDING nie je spoločnosť podľa zákona o obchodných korporáciách alebo spoločnosti občianskeho práva. Vo všetkých právnych rokovaniach konajú jednotlivé spoločnosti osobitne.

Remarkplast Slovakia s.r.o.

Výrobná spoločnosť Slovensko

  • výroba regranulátov, re-kompaundov, kompaundov
  • logistika
  • nákup vstupných surovín

Remarkplast compounding s.r.o.

Obchodná spoločnosť Slovensko

  • predaj regranulátov, re-kompaundov, kompaundov

Remarkplast s.r.o.

Výrobná spoločnosť Česká republika

  • výroba regranulátov, re-kompaundov, kompaundov
  • logistika
  • nákup vstupných surovín

Remarkplast compounding a.s.

Obchodná spoločnosť Česká republika

  • predaj regranulátov, re-kompaundov, kompaundov
  • vývoj

História firmy

Vznik firmy sa datuje od roku 1994, kedy aktuálny a stále jediný vlastník spoločnosti začal podnikať pod značkou Remark. Vďaka neustálym investíciám sa firma dynamicky vyvíjala až do súčasnej podoby. Momentálne zamestnávame viac než 350 zamestnancov v 6 pobočkách v Českej republike, na Slovensku a v Nemecku.

Ako šiel čas

Sme na trhu od roku 2001. Ale história našej firmy sa začala písať ešte o niekoľko rokov skôr.

1994 Ing. Petr Vydržel, Remark

2001 Remarkplast

2006 Remarkplast Slovakia

2010 Testpolymer EU

2016 Remarkplast Compounding

2017 Remarkplast Group

2020 Remarkplast Compounding Germany

2022 Remarkplast Compounding Slovakia

Naše míľniky

Od prvých podnikateľských krokov až po holdingovú spoločnosť: našu históriu píšeme už od roku 1994.

1994 Ing. Petr Vydržel, Remark

 

2001 Remarkplast

2006 Remarkplast Slovakia

2010 Testpolymer EU

2016 Remarkplast Compounding

2017 Remarkplast Group

2020 Remarkplast Compounding Germany

2022 Remarkplast Compounding Slovakia

Spĺňame tieto požiadavky

Sme držiteľom certifikátov systému kvality ISO 9001 a systému managementu ochrany životného prostredia ISO 14001. Spĺňame aj minimálne požiadavky IATF – MAQMSR.

ISO 9001

ISO 14001

IATF

Spoznajte nás viac

Udržateľná budúcnosť je pre nás dôležitá téma. Investujeme do nových technológií a tiež do našich zamestnancov. Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme. Chceme byť nielen spoľahlivým obchodným partnerom a zamestnávateľom, ale aj dobrým susedom.
Moderná kancelária -budúcnosť pracovného prostredia.

Moderná kancelária -budúcnosť pracovného prostredia.

Moderná kancelária sa neustále vyvíja, aby sa prispôsobila meniacim sa potrebám zamestnancov a technologickým trendom. Aj my sme si uvedomili tento dôležitý fakt a preto postupne pristupujeme k zmene pracovného prostredia. Na zreteli máme najmä, aby kancelária...

Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien

  Ahoj! Samozrejme, Medzinárodný deň žien je dôležitý čas na oslavu úspechov a práv žien po celom svete. Takže, srdečne pozdravujeme všetky ženy a najmä tie z rodiny Remarkplast, prajeme im v tento špeciálny deň veľa radosti, úspechov a hrdosti na všetky ich...