O nás

Úvod » O nás

Remarkplast Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Remarkplast Slovakia s.r.o. oznamuje zmeny vo svojej organizačnej štruktúre v oblasti holdingového usporiadania, ktoré bude známe ako Remarkplast Group a.s. Nová štruktúra vychádza z plánovanej reorganizácie produktových a marketingových aktivít spoločnosti s cieľom zefektívniť ako všetky interné procesy, tak užšie zameranie na dosiahnutie strategických záujmov. Sme presvedčení, že uskutočnené štrukturálne zmeny sú krokom k ďalšiemu skvalitneniu našich služieb.

Spoločnosti sú rozdelné do troch dcérskych spoločností - Remarkplast Slovakia s.r.o., Remarkplast s.r.o., Remarkplast compoundig a.s., organizačná zložka, Remarkplast compoundig a.s.

Obchodné aktivity spoločnosti Remarkplast Slovakia s.r.o. preberá obchodná spoločnosť Remarkplast compounding a.s. s organizačnou zložkou na Slovensku. Výrobné aktivity zostávajú i naďalej pod spoločnosťou Remarkplast Slovakia s.r.o. a Remarkplast s.r.o. 

Štruktúra skupiny

Organizačná štruktúra holdingu Remarkplast Group a.s je následovná:

  • Remarkplast Group a.s. - holdingová spoločnosť, Česká republika
  • Remarkplast s.r.o. - dcérska spoločnosť, Česká republika
  • Remarkplast Slovakia s.r.o. - dcérska spoločnosť, Slovenská republika
  • Remarkplast compounding a.s. - dcérska spoločnosť, Česká republika
  • Remarkplast compounding a.s., organizačná zložka - dcérska spoločnosť, Slovenská republika

Remarkplast GROUP


Informácie zo zákona


Remarkplast Group a.s. - holdingová spoločnosť, Česká republika

Adresa spoločnosti: Bohuslavice 123, 798 56, Česká republika
DIČ: CZ04872657, IČO: 04872657
Registrácia: OR pri Krajskom súde v Brne, spisová značka 7501 B

Remarkplast s.r.o. – dcérska spoločnosť, Česká republika

Adresa spoločnosti: Luká 152, 783 24, Česká republika
DIČ: CZ25896547, IČO: 25896547
Registrácia: OR pri Krajskom súde v Ostrave, spisová značka 24632 C

Remarkplast Slovakia s.r.o. - dcérska spoločnosť, Slovenská republika

Adresa spoločnosti: Štúrova 1249, 952 01 Vráble, Slovenská republika
DIČ: SK2022220145, IČO: 36656607
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, Vložka č. 24764/N

Remarkplast compounding a.s. - dcérska spoločnosť, Česká republika

Adresa spoločnosti: Bohuslavice 123, 798 56, Česká republika
DIČ: CZ04469577, IČO: 04469577
Registrácia: OR pri Krajskom súde v Brne, spisová značka 7402 B

Remarkplast compounding a.s., organizačná zložka - dcérska spoločnosť, Slovenská republika

Adresa spoločnosti: Štúrova 1249, 952 01 Vráble, Slovenská republika
DIČ: SK4120040815, IČO: 50235311
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra Oddiel: Po, Vložka č.: 10301/N

Kontakt

Remarkplast s.r.o.
Luká 152
783 24 Luká
Česká republika

00420 582 383 680
info@remarkplast.cz

Remarkplast Slovakia, s.r.o.
Štúrova 1249
952 01 Vráble
Slovenská republika

00421 377 884 865
info@remarkplast.sk

Mapa

Mapa