Remarkplast Slovakia, s.r.o.

Úvod » Remarkplast Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť Remarkplast Slovakia, s.r.o. sídliaca vo Vrábľoch sa zaoberá compaudáciou a recykláciou plastov.

Spolupracujeme s poprednými lokálnymi a medzinárodnými producentami plastových dielov a montovaných komponentov v zdravotníckom, elektrotechnickom a automobilovom priemysle.

Pre tieto firmy realizujeme plány úspor na mieru v rámci materiálového inžinierstva s využitím termoplastických a reaktoplastických materiálov.

Spracovávame, recyklujeme a compaudujeme materiály pod dohľadom a s garanciou európsky certifikovanou laboratóriou. Máme vlastnú dopravu, obaly a celý logistický systém v režimu 24/7 a just in time.

Kontakt

Remarkplast s.r.o.
Luká 152
783 24 Luká
Česká republika

00420 582 383 680
info@remarkplast.cz

Remarkplast Slovakia, s.r.o.
Štúrova 1249
952 01 Vráble
Slovenská republika

00421 377 884 865
info@remarkplast.sk

Mapa

Mapa