Kontakty

Úvod » Kontakty

Obchodné aktivity spoločnosti Remarkplast s.r.o. sú zastúpené obchodnou spoločnosťou Remarkplast compounding a.s. s organizačnou zložkou na Slovensku.

Remarkplast Slovakia, s.r.o.

Štúrova 1249
952 01 Vráble
Slovenská republika

00421 377 884 865
00421 377 884 866
info@remarkplast.sk

Ing. Renáta Áčová
Logistics Manager
acova@r-compounding.sk
00421 911 613 090
Katarína Dobrotinová
Accountant
ucto@remarkplast.sk
00421 377 884 865

Trenčianske Bohuslavice

Trenčianske Bohuslavice 232
913 07 Trenčianske Bohuslavice
Slovenská republika
Ing. Luboš Medvecký
00421 911 613 092

Remarkplast s.r.o.

Luká 152
783 24 Luká
Česká republika

00420 777 236 658
00420 582 383 741
info@remarkplast.cz
i8mw5y9

Ing. Pavel Remeš
Logistics Manager
remes@remarkplast.cz
00420 724 015 517
00420 582 383 680
Ing. Renata Němcová
Personal Manager
nemcova@remarkplast.cz
00420 777 236 658

Kontakt

Remarkplast s.r.o.
Luká 152
783 24 Luká
Česká republika

00420 777 236 658
00420 582 383 741
info@remarkplast.cz

Remarkplast Slovakia, s.r.o.
Štúrova 1249
952 01 Vráble
Slovenská republika

00421 377 884 865
00421 377 884 866
info@remarkplast.sk

Mapa

Mapa